BMW 525im

  Anm: Projektet är överlämnat med glädje till en nära vän..

Bild ovanifrån.